Dekret om dannelsen av Krimens autonome sovjetiske sosialistiske republikk

REKLAME AV DET ALL-RUSSISKE SENTRALEKSEKVENSKOMITEEN OG RÅDET FOR MENNESKETS RÅDGIVERE AV RSFSR
PÅ DEN AUTONOMISKE KRIMEAN SOVIET SOCIALISTISKE REPUBLIKKEN
All-Russian Central Executive Committee og People's Commissars Council bestemmer:
1. Å danne en selvstyrt krigsosialistisk sovjetrepublikk som en del av RSFSR innenfor grensen til Krimhalvön fra de eksisterende distriktene: Dzhankoysky, Evpatoria, Kerch, Sevastopol, Feodosia og Jalta.
Merk. For å løse spørsmål om Krimens nordlige grenser, danne en kommisjon bestående av representanter for People's Commissariat of Internal Affairs av RSFSR, den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikken, Krim-sosialistiske sovjetrepublikken og People's Commissariat for Affairs of Nationalities, hvis avgjørelse er godkjent av All-Russian Central Executive Committee.
2. Den statlige makten til den selvstyrende krim sosialistiske sovjetrepublikken er dannet i samsvar med grunnloven til RSFSR fra lokale råd, den sentrale eksekutivkomiteen og rådet for folks kommissærer i Krim sosialistiske sovjetrepublikken.
3. For å håndtere saker fra den autonome krisen sosialistiske sovjetrepublikken, er folks kommisjoner etablert:
1) Interiør,
2) Rettferdighet,
3) Opplysning
4) Helse,
5) Sosial sikkerhet,
6) Oppdrett
7) mat,
8) Finans,
9) Arbeid,
10) Nasjonaløkonomiske råd,
11) Arbeids- og bønderinspeksjon,
12) Offentlig kommunikasjon og offentlige hjelpemidler Administrasjon og statistikk.
4.
a) For styringen av krigsosialistiske sovjetrepublikkens militære anliggender, opprettes Krim-militærkommissariatet under Folketingets kommissær i Krim-sosialistiske sovjetrepublikken, underlagt det nærmeste militære distriktet.
Merk. Forvaltningen av sjøsaker forblir under jurisdiksjonen til de sentrale organene i RSFSR.
b) For kampen mot kontrarevolution er Krim-sosialistiske sovjetrepublikk opprettet av Folketingets kommissærer i Krim-sosialistiske sovjetrepublikken, Krisens nødkommisjon, underordnet direkte til All-Russian Emergency Commission, og styret er dannet av Krimrådet for folks kommissærer og godkjent av All-Russian Extreme Commission.
c) Utenriksdepartementet og utenrikshandel forblir helt under jurisdiksjonen til People's Commissariats of RSFSR, som skaper tilsvarende representasjonskontorer til Rådet for folks kommissærer i Krim sosialistiske sovjetrepublikken.
d) Ledelsen av kommunikasjonsveiene i Krim sosialistiske sovjetrepublikken er helt underlagt Folks kommisjon for transport av RSFSR, og Kontoret for Folkekommissariatet for Krimssosialistiske Sovjetrepublikken, under ledelse av det sørlige distriktet, er etablert for å styre kommunikasjonsveiene på Krim. Kommunikasjon i samsvar med interessene til den autonome krim sosialistiske sovjetrepublikken innen det generelle området til og bruk av stier RSFSR Communications.
e) Den sentrale ledelsesstyringen av Krim forblir direkte underordnet People's Commissariat of Health av RSFSR, og Collegium of Ts. U. K. er dannet ved enighet fra People's Commissariat of Health of RSFSR og People's Commissars of the Krim Socialist Sovjetrepublikken.
Merk. Nachmorved, styrets leder Ts. U. K., representanter for People's Commissariat of Foreign Affairs, People's Commissariat of Foreign Trade, kommissær for People's Commissariat for Communications of RSFSR, leder for kommunal økonomi og formann for det statistiske kontor er medlemmer av Krimrådet for folks kommissærer med en rådgivende avstemning.
5. Alle institusjoner og individuelle representanter for de forente folks kommissariater for RSFSR, som er lokalisert på Krim, ikke fastsatt i denne forskriften om den sovjetiske sosialistiske republikken Autonoma Krim, handler om direktiver fra de relevante folkekommissariatene til RSFSR i kontakt med Krimrådet for folks kommissærer.
6. For å bevare enhetene i den økonomiske og økonomiske politikken gjennom RSFSR, er alle dekreter og ordrer fra RSFSR People's Commissariats: Mat, Finans, Nasjonaløkonomiske, Arbeids-, Kommunikasjons-, Kommunikasjons-, Arbeids- og Bondeinspeksjonskontoret og Det sentrale statistiske kontor obligatorisk for de relevante People's Commissariats of the Krim-sosialistiske sovjetrepublikken.
Merk. Folkets kommissærer fra de nevnte kommissariater og administrasjoner er utnevnt av Krimrådet for folks kommissærer og godkjent av de relevante folkekommissariatene til RSFSR. Samme prosedyre er opprettet for formann for Krim-nødkommisjonen.
7. Folketingets kommissariater i Krim-sosialistiske sovjetrepublikken: Innre saker, rettferdighet, utdanning, helse, sosial sikkerhet, landbruk og offentlig forvaltning er autonome i sine handlinger og er direkte ansvarlige for Krim-sentralforvaltningskomiteen, Krimrådet for folks kommissærer og All-Russian Central Executive Committee.
8. For å koordinere og forene aktiviteten til Krim-sosialistiske sovjetrepublikkens økonomiske organer under Folketingets kommissærer i Krim-sosialistiske sovjetrepublikken, er Krimekonvensjonen opprettet, i samsvar med beslutningen fra det russiske sentralstyret 30. juni 1921.
9. Den sosialistiske sovjetrepublikken Autonom Krim leveres med alle økonomiske og tekniske ressurser fra RSFSRs generelle midler.
Merk. Ved distribusjon av lokalt produserte produkter er kravene og behovene til Krim-sosialistiske sovjetrepublikken først og fremst oppfylt.
10. Før innkallingen til den sovjetiske krigsbestemte sovjetkongressen og valget av Krimens sentrale utøvende komité og Folkekommissarrådet, styres Krimens territorium av Krimrevolusjonære komiteen.
Styreleder i All-Russian Central Executive Committee
M. Kalinin.
Styreformann for Folkekommissarrådet
V. Ulyanov (Lenin).
Sekretær for All-Russian Central Executive Committee
A. Yenukidze.
Moskva, Kreml. 18. oktober 1921

kilder
  1. Bildeledelse og kunngjøring: wikipedia.org

Loading...