På prosedyren for restaurering av sivile rettigheter utsettes knyttneve

Oppløsning fra sentralstyrets presidium

På prosedyren for restaurering av sivile rettigheter utsettes knyttneve

Presidiet i Sovjetunionens sentrale lederkomité bestemmer:

Fists berøvet på grunnlag av foreningens republikkes grunnlov og allunionens instruksjon om valg til valgvalgsråd og utkastet ved resolusjon av generalforsamlinger fra landsbyboere og lokale myndigheter for anti-sovjetiske og anti-kolkhoz-handlinger (brann, banditri, etc.) fra grensene til landsbyer og bosetninger der de tidligere levde - blir gjenopprettet etter fem år fra utsettingstidspunktet i alle sivile rettigheter og mottatt stemmerett, forutsatt:

a) hvis i denne perioden i praksis viser seg at de har stoppet kampen mot bøndene som er organisert i de kollektive gårdene og tiltakene fra den sovjetiske regjeringen med sikte på å øke landbruket;

b) hvis de viser seg å være ærlige og samvittighetsfulle arbeidere.

Formann for CEC i Sovjetunionen M. Kalinin

Sekretær for Sovjetunionen CEC A. Yenukidze

Moskva - Kreml

3. juli 1931

Publisert i nr. 182 av nyhetene til CEC fra Sovjetunionen og All-Russian Central Executive Committee den 4. juli 1931.

Loading...

Populære Kategorier